Правила за ползване

Europost.bg запазва правото си да внася промени по настоящите правила без предварително уведомление. С достъпът си до този сайт, вие автоматично се съгласявате, че сте се запознали с разписаните условия и сте съгласни с тях.

Авторско право

Цялото съдържание на сайта е защитено от авторски права и принадлежат на Europost.bg. Действията които предприемате спрямо наше съдържание са ограничение от действащият Закон за Авторското право.

Вие нямате право да възпроизвеждате части от материали или цели материали, да ги разпространявате или модифицирате, както и да ги използвате за търговски цели, освен ако не сте получили изрично предварително разрешение от страна на Europost.bg

Хипервръзки към други сайтове

В сайтът Europost.bg може да откриете връзки, които водят към други уебсайтове. Europost.bg не носи отговорност за никаква публикувана информация и съдържание, което е публикувано в тях. При напускане на сайта Europost.bg посредством хипервръзка, настоящите правила спират да важат.

Отговорности за съдържанието

Europost.bg се старае да публикува актуална и коректна информация, но пропуски са допустими. Europost.bg не поема отговорност за евентуални вреди и последици, свързани с публикувана в сайта неточна информация или липса на достъп до него.

Информацията в сайта е във вид, в който позволява променяне без предварително уведомление към потребителите. Информацията се предоставя без гаранция за нейната пригодност или безопасност.

Europost.bg не гарантира постоянен и безпроблемен достъп до сайта.

Europost.bg не поема отговорност за обема на статиите, точността или пълнотата на информацията. Всеки потребител е свободен да интерпретира съдържанието, неговата полезност и коректност, без да се ангажира сайта да въведе желани промени от страна на потребителите.

Условия на публикуване

Europost.bg позволява потребителите свободно да изразяват мнение и да публикуват коментари по темите и материалите, публикувани в сайта.

Потребителите нямат право да публикуват коментари, които са в разрез със действащото законодателство на Република България, нямат право да разпространяват религиозни, етнически, расови, политически и хомофобски идеологии, порнографски материали, както и сцени на насилие под каквато и да е форма. Косвено склоняване или агитация към гореспоменатите също нарушават правилата.

В коментарите не се допускат публикуването на хипервръзки, водещи към други уебсайтове.
Europost.bg не носи отговорност за публикувани от потребителите коментари и тяхното съдържание. Всеки потребител лично носи последствия за нарушаване на гореспоменатите правила.