27 фев. 2024

Теодора Илиева

ЕС приема първата в света регулация за престъпления срещу природата


ЕС приема първата в света регулация за престъпления срещу природата

Европейският съюз прие първата в света регулация, която криминализира най-сериозните случаи на увреждане на околната среда, „сравними с екоцид“.

Разрушаване на екосистеми, загуба на хабитати и незаконна сеч ще бъдат санкционирани по-строго, а са предвидени и наказания, включително затвор за престъпления, включени в новата директива.

Регулацията е договорена през ноември и след като бъде гласувана днес, страните-членки ще имат две години да я въведат в националните си системи.

Според Мари Тусан, френски юрист и член на ЕП, това е „сред най-амбициозните закони в света.“

„Новата директива отваря и нова страница в историята на Европа, която да защитава от тези, които увреждат екосистеми, а чрез това – и човешкото здраве. Тя означава край на безнаказаността в Европа, що се отнася до околната среда, което е критично важно и спешно.“ Казва още Тусан.

Според нея, настоящите регулации на ЕС включват твърде ограничени дефиниции за престъпления срещу околната среда, а санкциите са незначителни.

„Престъпленията срещу околната среда растат два до три пъти по-бързо от глобалната икономика и за няколко години се превърнаха в четвъртия най-голям криминален сектор в света.“ казва Тусан.

В доклад на Европейското Бюро по околната среда се цитират множество примери за подобни престъпления в Европа, които не са наказани, защото не се дефинират като такива в старата директива.

Това са незаконен риболов на вид риба тон, агро-индустриално замърсяване на защитени региони, практики за незаконен лов и др.

Екоцид се дефинира като „незаконни действия, извършени със знанието, че има значителна вероятност за съществено и или широкоразпространено, или дългосрочно увреждане на околната среда в резултат на тези действия“.

В новата директива се описват по-подробно дейности, свързани с околната среда, които досега не са били включвани, като например замърсяване, въвеждане на инвазивни видове, разрушаване на озоновия слой. Не са включени риболов, износ на токсични отпадъци към други страни и измами на пазара за въглерод.

Предвиждат се наказания за физически лица, извършили постъпления срещу природата до 8 години, а в случаи на човешка смърт –до 10 г.

Тази мярка се приема добре от повечето законодатели, защото значи вменяване на лична отговорност на лица, свързани с компании, които биха извършили подобни престъпления.

Такива лица ще носят отговорност, ако се установи, че са били наясно с последиците от своите действия.

Например, ако се придобият нови доказателства, че някоя разрешена посредством официален документ дейност води до вреда за околната среда, ще бъде наложително тя да бъде прекратена, за да не се стига до подвеждане под отговорност. Това значи, че дословното изпълнение на разрешителните няма да са достатъчно условие за законност на дейността, а ще е нужно активно участие на изпълнителите, за да е сигурно, че тази дейност не е увреждаща.

Според предходната регулация на ЕС, престъпление срещу природата може да се накаже, само ако се установи незаконна дейност, но ако компанията следва условията на разрешителното, техните действия не могат да се считат за незаконни.

„Като резултат, може да има сериозни щети за околната среда, дори съществено увреждане на човешкото здраве. Но докато изпълнителите спазват изискванията на разрешителното, няма престъпление.“ казва Мишел Форе, професор по право на околната среда от Маастрихт.

Страните-членки ще имат две години да въведат регулацията и да изберат дали да ползват глоби като наказание, основано на процент от печалбата на компанията или да включат фиксирани глоби в размер на до 40 милиона евро.

Източник: Euronews

, ,

Абонирай се
Уведомете за
guest
0 Коментар
Inline Feedbacks
Виж всички коментари