Къде в ЕС се живее най-трудно с инвалидност


Къде в ЕС се живее най-трудно с инвалидност

Хората със степен на инвалидност по-трудно си намират работа и са в по-голям риск да изпаднат в бедност, според данни за 34 страни в Европа.

В ЕС има 101 милиона души с някаква форма на инвалидност. Това са 27 % от населението над 16-годишна възраст.

Те срещат редица трудности и неравенства, като възможност за независимост, качество на социалните услуги, работа и равен достъп до пространства, защита и образование.

За инвалидност се счита всяка форма на ограничение, от което страдат хората при вършенето на определени дейности, поради техните здравословни проблеми и е с продължителност поне 6 месеца. Хора с инвалидност имат поне една основна трудност, свързана например със зрение, слух, способност за движение, памет и др.

Според „Евростат“, България е с най-нисък процент такива хора за ЕС –  14.6 %, а Латвия е с най-много – 38.4 %. Инвалидността се дели на две групи – хора с  „някои ограничения“  и хора със „значителни ограничения“.

Изследването е проведено като анкета, при която хората сами дават информация, а статистическите резултати са релевантни и са ценни за измерване на социално-икономическите разлики в различните страни.

Хората с форма на инвалидност са в по-голям риск от бедност.

20.5 % от населението на Европа, което има форма на инвалидност е в риск от бедност. За сравнение, при населението без инвалидност, в риск са 14.5 %.

Най-голяма разлика при този риск между двете групи има в България, Хърватска и Балтийските страни, също и в Нидерландия, Белгия и Швеция.

Най-малки са разликите в риска в Италия и Гърция.

Безработицата също е по-висока сред хората с форма на инвалидност – 9.4 % в сравнение с 6.1 % средно за ЕС.

Участието в пазара на труда е ключово за хората с инвалидност, за да се интегрират пълноценно и да са независими.

Въпреки усилията да се намали разликата и да се подпомогнат хората с инвалидност, това не се случва и трудностите пред тези хора остават.

Помощите за инвалидност също са различни в различните страни, като в Скандинавия те са най-високи, а в Турция, Малта, Кипър и Гърция –най-ниски.

Източник: Europost

, , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *