12 мар. 2024

Теодора Илиева

Европа не е подготвена за климатичните промени


Европа не е подготвена за климатичните промени

Все повече рискове, свързани с климата и климатичните изменения в Европа няма да могат да бъдат адресирани. Това става ясно от първия доклад за оценка на риска Европейката агенция по околната среда.

Според доклада, Европа е в риск от по-чести и по-интензивни екстремни климатични явления, включващи горски пожари, суша, интензивни валежи и наводнения и има нужда веднага да адресира някои от тях, за да предпази енергийните си източници, храната, водата и здравето на хората.

Климатичните рискове „се увеличават по-бързо, отколкото подготовката на обществата ни за тях“ казва Лина Иле-Мононен, изпълнителен директор на агенцията.

Докладът идентифицира 36 големи климатични риска за континента, като заплаха за екосистемите, икономиките, здравето, хранителните системи и установява, че при половината рискове се налагат спешни действия. Налага се да се опазват екосистеми, здравето на хората, самите хора и човешката инфраструктура, както и да се отделят фондове за справяне с последиците от бедствията.

Според доклада, Европа е най-бързо затоплящия се континент и от 1980 г. насам се затопля два пъти по-бързо от другите региони. Това е свързано с по-интензивни дъждове и наводнения, както и с прогнози за суша и намаляване на валежите в южна Европа.

Без незабавни решителни действия, много от климатичните рискове могат да са катастрофални. За тяхното намаляване и подобряване на адаптивните механизми спрямо затоплянето, докладът препоръчва ЕС и страните членки да си сътрудничат на регионално и местно ниво.

Докладът е „новина, която ще ни събуди“ смята Манон Дуфор, директор на тинк танк, занимаващ се с имплементацията на климатични политики както на европейско, така и на национално ниво.

На ниво Европа, Дуфор смята, че докладът може да „отвори очите“ на европейските лидери, които сега са по-фокусирани върху проблемите на сигурността, защото климатът може да повлияе икономическата и енергийна сигурност.

На национално ниво, финансовите министри, би трябвали да „направят икономическата и социална устойчивост основен приоритет.“ смята Дуфор.

Според доклада, икономическите загуби от опасните климатични явления могат да достигнат до 1 трилион евро на година, но ЕС и страните-членки са постигнали „значителен напредък“ в разбирането на климатичните рискове и подготовката за тях.

Нужни са обаче повече действия, защото рисковете нарастват.

Източник: AP News, EEA

, , ,

Абонирай се
Уведомете за
guest
0 Коментар
Inline Feedbacks
Виж всички коментари