18 дек. 2023

Теодора Илиева

Ниска финансова грамотност при повечето хора


Ниска финансова грамотност при повечето хора

Ново проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) показва, че много възрастни нямат умения за справяне с непредвидени финансови ситуации, а едва 34 % от хората имат минимална финансова грамотност. Това значи, че повечето хора в 39-те страни, където е проведено изследването, не могат сами да управляват парите си ефективно – умение, което е критично важно за всеки в 21 век.

Хората с ниска финансова грамотност са и най-уязвими във времена на висока инфлация, както и най-лесно се поддават на измами.

„Високата инфлация и повишаващите се лихвени проценти осветиха важността на това хората да имат стабилни познания по финанси и умения да се справят с трудни ситуации.“ казва Хиара Монтиконе, главен анализатор в  OECD.

Повечето хора имат представа от основните финансови концепции, но познанията им трябва да се подобрят, смятат от OECD.

Страните са оценявани по три показателя: познания, поведение и отношение към финансите, с общ резултат 100 точки.

Според данните за включените европейски страни, само Ирландия и Германия достигат до минимума, означаващ достатъчна финансова грамотност – 70 точки.  Следват Швеция, Малта и Люксембург, а най-слабо се представят Италия, Литва и Румъния с 50 до 54 точки. България не е включена в проучването.

Освен разлики между страните, OECD отчита и разлики в отделните демографски групи в една страна. Хората с по-високо образование се справят по-добре с управлението на парите си, както и тези с по-високи доходи и тези, работещи по трудово договори.

Хората между 30 и 59 във всички страни имат по-добра финансова грамотност от тези между 18 и 29, а мъжете са малко по-нагоре в сравнение с жените.

84 % от възрастните разбират концепцията за инфлация, но само 63 % могат да приложат на практика идеята, че една сума пари има по-висока стойност сега, отколкото в бъдещето.

Друга финансова концепция – сложната лихва – пък е разбираема за 42 % от хората.

15 % от участниците в проучването казват, че са били жертва на финансова измама поне веднъж, което е в пряка връзка с дигиталните им умения.

Средно 29 % от хората имат достатъчни дигитално умения, като и тук се забелязва повишение при хората с по-висок образование и доходи.

59 % от хората могат да си позволят извънреден разход, равен на месечния им доход.

Според изследователи и експерти, тези резултати могат много лесно да се променят чрез целенасочено образование.

Източник: Euronews

, ,

Абонирай се
Уведомете за
guest
0 Коментар
Inline Feedbacks
Виж всички коментари