19 авг. 2022

Ваня Попова

Ясна е причината за засушаването на Искрецка


Ясна е причината за засушаването на Искрецка

Официалния доклад на “Националната електрическа компания” посочва че причината за засушаването на река Искрецка е увеличаващото се маловодие в национален мащаб. Това е характерно за този период от годината. След рязкото намаляване на дебита на реката, на 17 август започнаха огледи и проверки за установяване на причината. Бяха проверени всички съоръжения стопанисвани от предприятие “Язовири и каскади”. Беше установен прекалено малък повърхностен отток, който е резултат от маловодието. Направено е искане от ГДПБЗН за изключване на всички водохващания от събирателния канал “Искрецки”, като по този начин не попада никаква деривационна вода.

Припомняме че беше обявено частично бедствено положение за селата Церово, Искре и Свидня. Най-трагично е положението в Своге. Има осигурени водоноски с питейна вода и е започнало изграждането на сондаж.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *