1 юни 2022

Aleks

Електронни прегледи – по пътя на модерното здравеопазване


Електронни прегледи - по пътя на модерното здравеопазване

В началото на 2022-ра година започнаха да се правят електронни прегледи, които се въвеждат в Националната здравно-информационна система (НЗИС). Системата дава възможност за електронно издаване на направления за консултация, високоспециализирани дейности, медицинска експертиза и хоспитализация.

Електронните направления заместват изцяло хартиените еквиваленти. Изградена е и номенклатура за електронно отчитане на резултати от медико-диагностични дейности от направленията за лабораторни изследвания. Подобрена е и версията на модулите за “е-рецепта” и “е – преглед”. Днес има рекорд на отчетените електронни прегледи, което показва, че системата работи идеално.

“С реализацията на новите функционалности в НЗИС завършваме напълно дигитализацията в извънболничната помощ”, каза изпълнителният директор на “Информационно обслужване” АД Ивайло Филипов. По думите му, това е изключително важна стъпка за въвеждането на електронно здравеопазване в България, което значително подобрява качеството на здравните услуги и позволява на институциите да вземат навременни стратегически управленски решения. “Следващата голяма стъпка за електронното здравеопазване в България е пълната дигитализация в болничната помощ, която е предвидена за месеците август и септември”, каза още Ивайло Филипов.

Вече лекарите и лабораториите могат да изпращат резултатите от изследванията директно в НЗИС, след което те са достъпни в електронното медицинско досие на пациента. Данните от това досие стават достъпни само след удостоверяване на самоличността с Квалифициран електронен подпис (КЕП) и са на разположение на пациента по всяко време на денонощието. Така всеки здравноосигурен разполага с резултатите от прегледите си, назначените му медицински изследвания, предписаните му лекарства, издадените му електронни рецепти и цялата информация, която го интересува.

Но има и няколко недостатъка. Част от софтуерните разработчици, които предлагат медицински софтуер, все още не са интегрирали продуктите си към НЗИС или не са актуализирани софтуерите при техните клиенти, което създава трудности при реализацията на електронни документи в системата. От друга страна, част от общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболнична медицинска помощ не са преминали обучение от техните софтуерни доставчици за работа с електронни направления и се налага да се обучават в движение, което забавя тяхната работа.

 

Абонирай се
Уведомете за
guest
0 Коментар
Inline Feedbacks
Виж всички коментари